FANDOM


Strøm = I = A

Spenning = U = V

Resistans = R = Ohm

Effekt = P = W

FORMLER

I x R = U

P / I = U

P / I2 = R

U2 / P = R

U / I = R

P / U = I

U / R = I

U x I = P

I2 x R = P

U2 / R = P

- Trainor

Formel som viser at resistansen i ein ledar er avhengig av materialet Edit

Rl = P*L/A

R1 er resistansen i ledaren (indeksen kan variere) - I ohm

L er for lengda av ledaren i meter

P står for resitiviteten i matrialet - i Ohm * mm2/m

A for tverrsnittet av ledaren - i mm2

Kjelde: Elektroteknikk, Ove Auli, ISBN: 978-82-05-27471-6